';
Veiligheid als randvoorwaarde voor vrijheid

De Libertijn van maandag 3 oktober ging over de veiligheid van Joodse instellingen. VVD-raadslid Frank van Dalen ging in zijn op de Libertijn uitgesproken column in op de relatie tussen veiligheid en vrijheid. En passant blikte hij ook nog even terug op de uit de hand gelopen krakersdemonstratie van zaterdag 1 oktober en maakte een onderscheid tussen de democratische rechtsorde en onze vrijheid.

Veiligheid. Voor liberalen de belangrijkste kerntaak van de overhead. Zonder veiligheid kan het individu niet gedijen. Zonder veiligheid ben je onzeker of je kunt zeggen wat je denkt. Zonder veiligheid is de scheidslijn tussen mijn en dein onduidelijk. Wat van je wordt afgepakt, krijg je niet meer terug. Het recht van de sterkste geldt. Veiligheid is ook de zekerheid dat de overheid je in gelijke gevallen ook daadwerkelijk gelijk aan anderen zal behandelen. Veiligheid betekent dat je kunt ondernemen zonder corruptie te hoeven voeden, dat je je kunt ontwikkelen zonder voorgeschreven dogma’s uit je hoofd te moeten leren.

Een onvrij land is een onprettig land. Ik was dan ook aangenaam verrast toen gisteren in het journaal een Joodse man vol trots de muur slechte die de toegang blokkeerde naar een in verval geraakte synagoge om met instemming van de Libische autoriteiten aan de renovatie te beginnen. Deze joodse man sprak de hoop uit dat de Libiër voldoende tolerantie zouden kunnen opbrengen om een plek te bieden aan de mensen met joods geloof binnen de Libische samenleving.

Godsdienstvrijheid is een groot goed. Niet om anderen last te bezorgen, maar om gelovigen zelf bescherming te bieden in het belijden van hun geloof. Met het geloof zelf heeft de staat niets van doen. Maar ruimte bieden in de maatschappij om binnen de bestaande rechtsorde in het persoonlijk domein het geloof vorm te geven, daar ligt een taak voor diezelfde overheid.

De vrijheid van godsdienst is diep verankerd in de Nederlandse grondwet. Maar daarmee is vrijheid niet gegarandeerd. De beschermingsmaatregelen van Joodse instellingen tegen de dreiging buitenaf is ook in Nederland ongekend groot. En daar waar de Joodse gemeenschap zich bedreigt voelt, is die dreiging gericht tegen de hele Nederlandse samenleving. Dat op aangeven van de VVD de gemeente mede investeert in veiligheid van Joodse instellingen, is dan ook niet iets waar de Joodse gemeenschap dankbaar voor hoeft te zijn. Minder, ook al gebeurt het pas in 2011, mag niet verwacht worden van de overheid.

Dat vrijheid grenzen kent bleek ook afgelopen zaterdag. Krakers wilde hun stem laten horen. Het liep anders. Drie simpele spelregels zou het democratisch recht op demonstratie en een veilige omgeving van bewoners en bezoekers van de stad met elkaar in evenwicht houden. De dames en heren krakers hadden daar geen boodschap aan. Drie simpele regels, ze werden genegeerd. Wat als een provocatie kan worden gezien aan het gezag, en daarmee onze maatschappij, kon dan ook niet onbeantwoord blijven.

Er kwam een korte en inderdaad heftige confrontatie. De ME trok op verzoek van de burgemeester in een professionele en krachtige reactie een lijn. Was het nodig is de vraag die nu wordt gesteld.

Ja, het was nodig. Als de leus “jullie wetten zijn de onzen niet” in praktijk worden gebracht, dan eindigen we met een samenleving waar onvrijheid kenmerken van het dagelijks bestaan worden. Waar in de stadsjungle die ontstaat het recht van de sterkste zal gelden. Dat kan en mag nooit voor liberalen een aantrekkelijk alternatief zijn.

De autonomen en krakers maken zich op voor een vervolg, zonder dat duidelijk is wat dat vervolg zal zijn. De burgemeester zal zich dan weer voor de vraag gesteld zien. Kiezen voor de democratische waarden van onze staat waar demonstratie en protest een essentieel onderdeel van zijn, of voor de openbare orde en veiligheid om de vrijheid als fundament van onze samenleving zeker te stellen. Het is een onmogelijk opgave.

Voor de VVD zal die keuze immer helder zijn. Voor geweld-oproepend protest is een alternatief, namelijk die van de vreedzame vorm. Voor een vrije samenleving geldt, er is geen alternatief. De krakers hebben de sleutel in handen. Onze wetten zijn precies wat ze zijn, onze wetten. Net als onze rechtstaat en onze vrijheid. Veel is toelaatbaar als we die willen beschermen. En dat is precies wat liberalen betreft de kerntaak van onze overheid, het bieden van veiligheid. En dat heeft onze burgemeester goed begrepen.

Frank van Dalen
VVD raadslid

 

Frank