1988                         VWO-ß, Maaslandcollege te Oss

1995                         Ingenieur Technische Informatica, Technische Universiteit Eindhoven

1995                         Topkadertraining Haya van Somerenstichting

1996                         Top-Topkadertraining Haya van Somerenstichting

2012                         Masterclass ontwikkelingssamenwerking NCDO

2019 – heden            Partner WordProof

2019 – heden            Partner Icoinic

2016 – heden            CEO E-canvasser.com

2012 – heden            Voorzitter/directeur Stichting Politieke Academie

1999 – heden            Directeur/eigenaar Rapenburg Appartementenbouw BV

1997 – 2006               Directeur/eigenaar trainingsbureau, Gazing Performance Nederland (verkocht)

1994 – 1997               Account-Manager Procter & Gamble

2015 – 2020             Vice-president Interpride

2013 – 2018            Lid partijcommissie Buitenland en OS en Internationale Handel, VVD

2012 – heden          Chair Pride United

2012 – 2020            Member Human Rights Comittee InterPride

2012 – 2018            Human Rights Comittee Liberal International (Chair LGBTQ-werkgroep)

2008 – heden          Voorzitter Iran-comité

2008 – 2019           Voorzitter stichting Homomuseum

2010 – 2012            Lid partijcommissie Bouwen en Wonen, VVD

1996 – 2016           Trainer (internationaal) Haya van Somerenstichting – heden alleen internationaal

2010 – 2012            VVD-raadslid gemeenteraad Amsterdam

2007 – 2010            Voorzitter stichting ProGay (Amsterdam Gay Pride)

2005 – 2008            Voorzitter homo-belangenorganisatie COC Nederland

2004 – 2006            Lid VVD-deelraadsfractie Westerpark Amsterdam

2000 – 2002            Campagneleider VVD Amsterdam

1999 – 2000            Voorzitter Commissie van Dalen

1997 – 1998            Gay Games Amsterdam 1998, marketing en sponsoring symposium

1996 – 2000            Lid stuurgroep Vormings- en Scholingsinstituut Haya van Somerenstichting

1994 – 2000             Lid VVD-partijcommissie Onderwijs & Cultuur

1993 – 1996            Lid VVD-partijcommissie Landelijk Jongerenbeleid

1993 – 1995            Bestuurslid regiobestuur VVD Kamercentrale Tilburg

1991 – 1992            Vice-voorzitter hoofdbestuur JOVD

1990 – 1994            Hoofdredacteur landelijk politiek kaderblad LEF

1991 – 1992            Algemeen bestuurslid Interstedelijk Studenten Overleg ISO

1992 & 1994            Winnaar Academy Award voor de categorie politiek

2000                         Auteur boek Sollicitatiewijzer.nl

2002                         Liberale vonk VVD Amsterdam
2004 Co-auteur boek Permanente Campagne – verkiezingen winnen
2004 Co-auteur boek Opkomstbevordering