';
Politie moet haar werk doen

Korpschef Bernard Welten van politie Amstel-Amstelland trekt de laatste week de aandacht met zijn pleidooi dat burgers zelf moeten ingrijpen bij misstanden. Het past bij het beeld van een falend veiligheidbeleid door de verantwoordelijkheid naar de burger af te schuiven en deze op te roepen tot risicomijdend gedrag en zelfredzaamheid.

De borden met een afbeelding van een mobiele telefoon en een tekst ‘Use it. Lose it!’ bij Amsterdam Lelylaan en het AMC ziekenhuis zijn een mooi voorbeeld daarvan. Hier wordt de burger gewaarschuwd zijn telefoon niet te gebruiken. De kans op diefstal is blijkbaar te groot. Naast een gevoel van onveiligheid roept het ook het gevoel op dat indien je mobieltje toch gejat wordt, je daar als Amsterdammer zelf debet aan bent. Want een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Hoogleraar politiestudies Jaap Timmer pleitte onlangs in NOVA voor het verantwoordelijk maken van de horeca voor de rust in een uitgaansgebied. Timmer stelt dat de horeca geld verdient aan de verkoop van alcohol en daarmee ook verantwoordelijk zou zijn voor de gevolgen van het alcoholgebruik op straat.

In tramlijn 1 naar Osdorp is ’s avonds het gedeelte achter de conductrice afgesloten. Dit als antwoord op de extreme overlast die jongeren daar regelmatig verzorgde.

Hoekstenen van modern Amsterdams veiligheidbeleid zijn blijkbaar risico mijdend gedrag van de burger, overhevelen van publieke veiligheidstaken naar private ondernemingen en het bestrijden van symptomen in plaats van problemen. Het is onjuist beleid en zet de wereld op z’n kop.

Amsterdam is een stad waar burgers zich vrij en veilig moeten kunnen bewegen. Vrijheid en veiligheid gaan samen. Nu echter wordt vrijheid opgeofferd om veiligheid te bewerkstelligen als antwoord op een politie die blijkbaar voor haar taak onvoldoende is opgewassen.

Iedereen snapt dat het verstandig is om je fiets op slot te zetten en dat het zinvol is als de politie burgers adviseert om geen dure spullen in het zicht achter te laten in je auto. Maar de hoofdtaak van de politie is die van wetshandhaver en niet om burgers te motiveren steeds meer risicomijdend gedrag te gaan vertonen met angst als pressiemiddel. Al snel word je van slachtoffer in de daderrol geduwd.

Van ondernemers mag verwacht worden dat ze zich aan de wet houden. Aan dronken mensen mag geen alcohol geschonken worden. Maar ondernemers verantwoordelijk maken voor het gedrag van hun klanten in de openbare ruimte, omdat ze daar nu eenmaal geld aan hebben verdiend, gaat veel en veel te ver. Of wordt , in de lijn van Timmer, de ondernemer die gereedschappen of autolakken verkoopt ook verantwoordelijk gemaakt voor inbraken en graffiti in Amsterdam.

Indien tuig voor overlast zorgt in een tram dan moet de GVB met de politie afspraken maken hoe te handelen: Tram stilzetten, deuren dichthouden en wachten tot het tuig door de politie wordt opgepakt. Via snelrecht moet er direct een daadwerkelijke straf volgen en een langdurig OV verbod.

Willen wij ons veilig voelen dan is het van groot belang dat we weten dat de politie er is voor onze veiligheid en niet om het vingertje te heffen en ons te manen tot –nog- veiliger gedrag of private partijen het politiewerk op te dragen.

Het is slecht voor de vrijheid in de stad, het symboliseert een falende overheid en het stimuleert het gevoel van eigenrichting. En dat is het laatste wat je als lokale overheid moeten willen. Laat handhaving en opsporing daar liggen waar het hoort. Bij de politie. En de burger? Die is heus niet te beroerd om daarbij de helpende hand toe te steken. Maar als burger en niet als pseudo-agent.

Frank van Dalen, Bram Heerink en Jan-Willem van der Wal zijn lid van de VVD Amsterdam en kandidaten voor gemeenteraad en stadsdeelraad.

Frank