';
Handen af van Marineterrein

Erg veel oorlogsbodems zien we de laatste jaren niet meer bij het Marine Etablissement aan het IJ. Talloze andere functies waaronder die van nationale veiligheid zijn echter nog wel aanwezig, naast het strategisch belang dat uitgaat van een vorm van militaire aanwezigheid en een militair beveiligd terrein, zoals de bedreigde Ayaan Hirsi Ali eerder heeft ondervonden, in de hoofdstad. Het Marine Etablissement verwijst samen met het naastliggende Scheepvaartmuseum en het VOC-schip de Amsterdam naar de roemruchte zeevaarthistorie van Amsterdam en Nederland. De VOC mentaliteit is met de uitgebreide haven ook vandaag de dag nog voelbaar. Daar moeten we zuinig op zijn. Geschiedenis en toekomst moeten beiden behouden blijven. Op de dag dat het kabinet bekend maakt 1 miljard te bezuinigen op defensie, werpt GroenLinks wethouder Van Poelgeest zijn begerige blik al op het Marineterrein. Terwijl onze militairen de ongekende impact van de bezuinigingen nog op zich moeten laten inwerken, lost van Poelgeest vast een schot voor de boeg. Graag wil hij dat Amsterdam het terrein van de Marine koopt om de grond vervolgens in erfpacht uit te geven en sociale woningbouw neer te zetten. Terwijl de economische crisis diepe sporen trekt in de begroting van Amsterdam, het vereveningsfonds waarmee sociale woningbouw werd gefinancierd volledig door haar hoeven is gezakt en talloze bouwprojecten van Amsterdam zijn geschrapt, wil Van Poelgeest dit stuk grond kopen om zelf te ontwikkelen. Het is oude politiek die de nieuwe economische werkelijkheid ontkent. Mocht de marine al onverhoopt besluiten afstand te doen van haar activiteiten op het Marine Etablissement en bijbehorende haven, dan ligt het veel meer voor de hand dat de grond wordt verkocht aan een ontwikkelaar met visie die er een groenstedelijk woonmilieu van weet te maken waar het maritieme verleden haar vaste plek heeft en de woningen op eigen grond worden gebouwd. Via het bestemmingsplan heeft de gemeente Amsterdam meer dan invloed genoeg. Zelf voor investeerder en ontwikkelaar spelen is onnodig risicovol en past niet langer bij de moderne tijd. Handen af dus van het marineterrein.

 

 

Frank