';
Columns Westpoort

Uitgesproken bij ondernemersvereniging Westpoort

Dames en heren. Er zijn veel redenen om u te feliciteren. En dat zal ik dan ook maar doen. U feliciteren. Gefeliciteerd.

U onderneemt. En daarmee bent u de ruggengraat van onze samenleving. Dank u daarvoor. En u doet dat in Amsterdam. Niet zomaar in Amsterdam. U doet dat in Westpoort.

Het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland. U levert 15% van de bruto toegevoegde waarde van Amsterdam. U bent één van de 1.500 bedrijven in dit gebied. 1.500. En u geeft werkgelegenheid aan bijna 50.000 mensen. 50.000 gezinnen die met hun inkomen van u afhankelijk zijn.

Ondanks de crisis gaat u iedere dag door. U bent van onschatbare waarde. Dat mag wel eens gezegd worden.

Ook de gemeente Amsterdam vindt u belangrijk. U heeft zelfs een eigen wethouder. De wethouder armoedebestrijding is uw pseudo-burgemeester.

Volgend jaar wordt dat anders. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt uw gebied opgeknipt in onderdelen en toegevoegd aan de naast u gelegen stadsdelen. Niet de wethouder zal uw gesprekspartner meer zijn, maar de stadsdeelbestuurder van laat zeggen West.

Van wethouder naar stadsdeelbestuurder. Niet minister van Economische Zaken van Nederland, niet de Eurocommissaris van Europa, nee, een stadsdeelbestuurder van West zal de scepter zwaaien. U stond er bij en keek er naar.

Nou is het goede nieuws dat de stadsdelen volgend jaar bestuurscommissies worden. Tandeloze tijgers die zich vooral druk maken om de vuilophaal en de plantsoenen. Belangrijk. Maar met vrijwel geen bewoners in westpoort, is er voor deze hyper-lokale politici bij u niets te winnen. Op serieuze aandacht hoeft u dan ook niet te rekenen.

Nou moeten de bestuurscommissies, de oude stadsdelen dus, doen wat de centrale stad zegt. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Kortom, nieuwe ronde, nieuwe kansen om Westpoort in de vaart der volkeren op te stoten.

1500 bedrijven. 50.000 medewerkers en evenzoveel gezinnen. Het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland. Dat belooft wat. In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen kunt u lezen wat men met Westpoort wil. Het gaat over uw bedrijf, uw toekomst.

De VVD heeft als echte ondernemerspartij als eerste haar programma klaar.

Wat ze zegt over Westpoort? Uhh….nou…uhh…..niets. Zelfs de VVD zwijgt over Westpoort.

Dat dames en heren is onacceptabel. U bent iedere dag druk bezig met 15 procent economische toegevoegde waarde van Amsterdam. Maar voor u geen lusten, alleen de lasten. Belastingen, vergunningen, regels en wetten waar u aan moet voldoen. Boetes als u dat nalaat.

Een visie op de toekomst van Westpoort, kom er bij de politiek niet om aan. U bent op uzelf aangewezen.

Als de Amsterdamse politiek het niet de moeite vindt woorden aan u vuil te maken in een verkiezingsprogramma, zonder blikken of blozen uw gebied in onderdelen opknipt en u bestuurscommissies als gesprekspartner opdringt in plaats van een wethouder of minister, dan dames en heren wordt het tijd voor een grote stap voorwaarts.

Het zou voor Amsterdam, maar zeker ook voor Westpoort, beter zijn als Westpoort aan de ondernemers wordt terug gegeven. Als hele flatgebouwen kunnen worden gerund door een vereniging van eigenaren, waarom kan Westpoort dan niet worden gerund door een vereniging van ondernemers. Als u een bedrijf kunt leiden, waar zou u niet ook Westpoort kunnen leiden.

Als de politiek zijn handen van u aftrekt, dan wordt het tijd Westpoort terug te geven. Terug te geven aan de ondernemers die gewend zijn visie te ontwikkelen, groei na te streven en werkgelegenheid te creëren in een omgeving die voor iedereen veilig en prettig toeven is.

Als u de kansen wilt benutten. Dan zult u in beweging moeten komen. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Uw kans is nu. De opdracht is simpel: geef Westpoort aan de ondernemers.

Dat is de missie van Amsterdam Beter. Hopelijk is het ook uw missie.

Column 2 – tevens uitgesproken bij ondernemersvereniging Westpoort

In 2012 werd uw mening gevraagd over de stand van zaken binnen Westpoort. Het gebied waar u met 1500 andere bedrijven ruim 50.000 mensen aan het werk houdt binnen het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland.

U was behoorlijk kritisch. Groen, schoon, veiligheid, openbaar vervoer, stuk voor stuk thema’s die maar matig uw goedkeuring konden wegdragen. En ten opzichte van de drie voorgaande jaren vond 55 procent het OV verslechterd, de helft dat parkeren is verslechterd en vond zelfs 60 procent de voorzieningen voor medewerkers verslechterd.

Kortom, er was wel wat te verbeteren. Sterker, geen enkel bedrijf gaf aan te vinden dat bedrijven voldoende worden betrokken bij het beheer van de openbare ruimte in Westpoort. Het visitekaartje van uw bedrijven.

Maar alles zou anders worden. De gemeenteraad besloot tot het verzelfstandigen van de haven. Het westpoortgebied ging naar het zelfstandig haven bedrijf. Hier ging een heftige politieke strijd aan vooraf.

Politieke partijen in de gemeenteraad maakte zich zorgen of ze in de toekomst nog wel genoeg invloed zouden kunnen uitoefenen op de haven. Het is politici eigen, zich overal mee willen bemoeien. En dan is afscheid nemen van zoiets moois als de haven moeilijk. Heel moeilijk. Maar het gebeurde.

Vanaf nu zou alles beter worden. Want beter dan politici begrijpt een echt havenbedrijf de noden van de ondernemers. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. Ook al wist 78 procent van u niet wat de consequenties van een verzelfstandige haven voor uw bedrijf zouden zijn. Nou, die consequenties zijn nu helder. Meer controle, meer administratieve lasten en als het tegenzit voor u, ook meer kosten.

Onlangs ontving u een brief van de nieuwe eigenaar van dit prachtige gebied. Het zelfstandige havenbedrijf, zij zal in het najaar samen met het ontwikkelbedrijf ieder bedrijf controleren of het gebruik van de grond in overeenstemming is met de erfpachtovereenkomst.

Voor bedrijven betekent dit dat ze hun erfpachtovereenkomsten erbij moeten pakken en nauwkeurig moeten controleren over wat ze doen met de grond wel kan en mag volgens de overeenkomst. Daar wat dat niet zo is, zijn er twee mogelijkheden: stop wat u doet of laat de erfpachtovereenkomst aanpassen. In de meeste gevallen zal dit betekenen dat u meer moet betalen.

Dus niet het groen, niet het OV, niet de voorzieningen, niet de veiligheid….maar het gebruik van de grond door u staat bij de nieuwe eigenaar centraal. Controles, aanpak van “illegale” praktijken en lastenverzwaring voor de ondernemers is wat het zelfstandig havenbedrijf u belooft. Het lijkt de overheid wel.

En u? U als Westpoort-ondernemer….u heeft niets in te brengen. Terwijl driekwart van uw transport over de weg gaat, bepaalt een bedrijf dat vooral verstand heeft van havens en kades de toekomst van uw werkterrein. Dat kan anders. Dat moet anders.

Van de politiek heeft u niets meer te verwachten. Ze vinden dat in de toekomst u moet praten met een stadsdeelbestuurder in plaats van een wethouder of minister. Een visie ontbreekt ook. Zelfs ondernemerspartij VVD negeert westpoort in haar verkiezingsprogramma voor de verkiezingen volgend jaar volledig. En het havenbedrijf, ja, die is nu verzelfstandigd en over het dagelijkse beleid gaan de raadsleden niet meer.

Dat betekent dat u zichzelf moet organiseren. Dat u zelf een vuist moet maken. De ondernemersvereniging Westpoort is daartoe het juiste middel. Maar ze kan dat niet alleen.

De politiek heeft zich van u afgekeerd, de nieuwe eigenaar is vooral geïnteresseerd in haar eigen portemonnee. Wat Amsterdam Beter betreft is het helder. Westpoort moet aan de ondernemers worden gegeven.

Als hele flatgebouwen kunnen worden gerund door een vereniging van eigenaren, waarom kan Westpoort dan niet worden gerund door een vereniging van ondernemers. Als u een bedrijf kunt leiden, waar zou u niet ook Westpoort kunnen leiden.

Als u de kansen wilt benutten. Dan zult u in beweging moeten komen. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Uw kans is nu. De opdracht is simpel: geef Westpoort aan de ondernemers. Want hoe zelfstandig het havenbedrijf ook denkt te zijn, het is wel een overheids-NV. Dat geeft kansen.

Voor Amsterdam Beter.

Frank