';
Als ze maar van me afblijven

De titel van deze column was ook de titel het rapport dat vorige week in Amsterdam verscheen. Onderzoek naar daderprofielen liet zien dat allochtoon en autochtoon homofobe agressie ondermeer vorm geven vanuit angst. ‘As ze maar van me afblijven’. Het is een cynische titel. Het is vast hetzelfde gevoel dat de slachtoffers van geweld voelen die een gezicht kregen toen COC Amsterdam anderhalf jaar geleden de kat de bel aanbond. Tijdens een indrukwekkende persconferentie spraken de slachtoffers over het geweld en de angst die ze sindsdien voelen.

Veel homo’s en lesbo’s kennen dat gevoel. ‘Als ze maar van me afblijven’. In de wetenschap dat homofobe geweldsreacties uit het niets kunnen komen. Je loopt op straat, hand in hand en ineens een vuistslag tegen je kaak. Moet je maar niet zo homo doen, is de verklaring die het rapport namens de daders geeft. Moet je maar niet zo homo doen, als rechtvaardiging voor homofoob geweld.

De politiek leek zich met dit rapport niet goed raad te weten. Was het probleem maar simpel. Maar dat is het niet. Allochtoon en autochtoon maken zich schuldig. Slachtoffers vallen bij de homo-uitgaansgebieden, maar ook daarbuiten. Slachtoffers worden willekeurig gekozen. En soms ook niet.

Meer repressie is een antwoord. Meer aangifte doen ook. Maar er moet ook gewerkt worden aan de mentaliteitsverandering van de samenleving. Dat betekent investeren op wijkniveau en daar waar homoseksualiteit vooral onzichtbaar is en wordt gehouden. De Roze zondag tijdens het Kwakoefestival afgelopen zomer en het Gay India weekeind tijdens het Amsterdam Indian festival waarvan het Amsterdamse COC zich als trekker opwierp zijn goede voorbeelden. Maar het is nog maar het begin.

Maar ook de politiek moet kleur bekennen. Als Youth for Christ het jongerenwerk in de Baarsjes moet gaan vorm geven dan hou ik mijn hart vast. Het is zoals COC-voorzitter Dennis Boutkan zegt. Een organisatie met een evangelisatie missie voor het christelijk geloof kan niet in haar eentje verantwoordelijk zijn voor het jongerenwerk van een multi-etnische wijk . De politiek moet een keus maken en het COC, net als andere organisaties, laten aansluiten.

Want alleen met die gemeenschappelijke inspanning is in Amsterdam een sfeer te creëren die recht doet aan Amsterdam als Gay Capital. Een stad waarin je weet dat ze van je afblijven als je anders bent.

Frank van Dalen

Frank