';
Marineterrein

De kogel lijkt door de kerk. Onder druk van een miljard aan bezuinigingen lijkt defensie bereid afscheid te nemen van het Marineterrein in Amsterdam. Al jaren dromen diverse bestuurders over de mogelijkheden van dit gebied. Ook de VVD ziet de unieke kansen. Passend bij de ambities van de stad wil de VVD inzetten op hoogwaardig toeristisch verblijf en top-woonmilieus. Bij voorkeur zonder belastende erfpacht en dus niet Amsterdam als contractpartij maar defensie zelf of derde partij als ontwikkelaar en investeerder.

Nu er geen oorlogsbodems meer afmeren, wordt het tijd voor een nieuwe invulling van het terrein. Ambities van de stad op het vlak van top-woonmilieus, spreiding toerisme over de stad, minder druk op bestaande evenementengebieden, meer en vernieuwend toerisme, initiatieven voor families met kinderen, extra hotels en aanvullend hoogwaardig museaal aanbod kan nu invulling krijgen. “Het marineterrein biedt unieke en eenmalige kansen voor al deze ambities die we niet mogen verspillen.”

Wethouder van Poelgeest droomt van een grootstedelijk milieu. Dat zijn torens, dicht tegen elkaar aan geplaatst, metershoge kademuren en veel, vooral veel sociale woningbouw. D66 heeft een ander idee. Die wil er een stadspark van maken.

Versterking van de museale functie van het Scheepvaartmuseum, een heuse jachthaven, boulevard met winkels en restaurants, een evenemententerrein en nautische speeltuin voor de kinderen, een iconisch hotel en appartementen voor het topsegment en families met kinderen is een mix die wat de VVD betreft wel recht doet aan de unieke kansen die het marineterrein biedt en de ambities van Amsterdam.

De toekomst van zo’n kansrijk stukje Amsterdam vraagt om een creatieve fase gevolgd door krachtdadige besluitvorming en het vinden van fondsen om de ambities op korte termijn waar te maken.

Zowel bij Amsterdam als bij defensie lijkt de gedachte te leven dat Amsterdam de enige aangewezen partij is om de gronden te kopen. Amsterdam wil dat graag. Er kan dan erfpacht worden gevestigd. Hiermee wordt genegeerd dat het geld in Amsterdam op is, erfpacht een belemmering kan zijn op een snelle ontwikkeling en Amsterdam eigenlijk geen risico’s meer kan dragen. Defensie zou er dan ook goed aan doen om ook met andere geïnteresseerden te spreken over de gronden die bereid zouden zijn om bovenstaande ambities voortvarend in praktijk te brengen.

Mogelijk dat het College defensie hier bij kan helpen. Burgemeester van der Laan vertrekt zaterdag naar China, gevolgd door wethouder Van Poelgeest in oktober. Eens kijken of de heren met die ene investeerder die dit plan zou willen uitvoeren terug kunnen komen en bij defensie introduceren.

De VVD kiest niet voor dromen, maar voor een plan dat aansluit op de ambities van de stad in plaats van de politieke dogma’s en voor een financiering die voortvarende uitvoering mogelijk maakt. Het doet recht aan de rol die het Marineterrein in voorbije jaren voor Amsterdam heeft gespeeld.

Frank van Dalen
Raadslid VVD Amsterdam

Marineterrein: schets voor de toekomst

Versterking nautische museale functie

Wat zou het Scheepvaartsmuseum aan kracht winnen als rechts van het gebouw een park wordt aangelegd met aan de kade een heuse oorlogsbodem, amfibievoertuigen en een te bezoeken onderzeeër op het land. De moderne historie van de marine dat zich hier heeft afgespeeld zal daarmee voor het nageslacht zichtbaar blijven. Een restaurant waar verse vis de menukaart domineert maakt de sfeer compleet.

Hoogwaardig toeristisch verblijf

Langs de kade loop je over een boulevard langs het water. In de monding ligt een jachthaven voor kleine plezierjachten die Amsterdam aan doen. Monaco in het klein. Aan de boulevard wisselen kleine winkels, terrassen en restaurants elkaar af. In alles ademt het nautisch verleden van Amsterdam. Met de zon uit het zuiden is de ligging daarvoor perfect. Een nautische speeltuin maakt het gebied voor gezinnen aantrekkelijk. Het is één van de vele ambities van de stad.

Extra evenemententerrein

Links op de landtong wordt een evenemententerrein aangelegd. Voor openlucht theater of bioscoop, met faciliteiten voor een poppodium, zodat tijdens grote evenementen de binnenstad kan worden ontlast. Nog zo’n ambitie van de stad.

Extra hotelcapaciteit

Het uitzicht vanaf de kopse kant is adembenemend. Een iconisch gebouwd hotel vervult de behoefte van de stad aan meer hotelkamers. Het versterkt het levendig karakter van dit mooie stukje Amsterdam.

Top-woonmilieu voor gezinnen

Aan de waterzijde van de spoorkant verrijzen goed geluidgeïsoleerde luxe woningen in het duurdere segment en ook bereikbaar voor gezinnen. Sociale woningbouw is er reeds in overvloed aan de overkant van de straat op Kattenburg en Wittenburg.

Marinefuncties

Een deel van het terrein blijft desgewenst behouden met kantoorfuncties waar marine en andere militaire diensten hun basistaken die samenhangen met Amsterdam kunnen uitoefenen.

Als er geen oorlogsbodems meer afmeren, dan wordt het tijd nieuwe kwaliteit aan het gebied toe te voegen en invulling te geven aan de vele ambities van Amsterdam. Op het vlak van duurdere woningen, spreiding toerisme over de stad, minder druk op bestaande evenementengebieden, meer en vernieuwend toeristisch verblijf, initiatieven voor families met kinderen, meer hotels en een hoogwaardig museaal aanbod.

Het marineterrein kan aan al deze Amsterdamse ambities een bijdrage leveren. Deze toekomst doet recht aan de rol die het marineterrein in voorbije jaren voor Amsterdam heeft gespeeld.

 

 

 

 

 

Frank