';
Steun voor Iraanse Koerden vanuit Iran Comité

Het Iran Comité heeft steun uitgesproken aan de Iraanse Koerden in hun strijd voor zelfbeschikking en respect voor de mensenrechten van de Koerden in Iran. Gelijktijdig sprak de voorzitter van het Iran Comité, Frank van Dalen, uit dat een gemeenschappelijk visie en strategie van de Koerden, het onomwonden omarmen van universele mensenrechten en het voor de Westerse wereld zichtbaar maken van de mensenrechtenschendingen tegen de Koerden noodzakelijk zijn om meer westerse hulp te mobiliseren.

Tijdens de conferentie “Justice for Iran’s Kurds” georganiseerd door Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO) en International Network of Iranian Kurdistan Human Rights (INIKHR) op maandag 29 september in Nieuwspoort in Den Haag spraken vertegenwoordigers van de Iraans Koerdische gemeenschap met elkaar over de mensenrechtensituatie in het Iraans Koerdische gebied.

Abdullah Mohtadi, leider van de Komala Partij van Iraans Koerdistan, en Loghman Ahmedi, vertegenwoordiger van Iraans Koerdistan bij de UNPO, spraken over de politieke ambities en uitdagingen waar de Iraans-Koerdische politieke beweging zich voor gesteld zien. Martin van Bruinessen, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in moslim-studies, schetste de historische context van de Koerden in het Midden-Oosten.

Namens het Iran Comité erkende Frank van Dalen de ernstige mensenrechtenschendingen op politiek, sociaal en cultureel vlak van de Iraanse overheid richting de Koerden. Daarbij bleven de talloze executies van Koerdische politieke gevangen niet onbenoemd. Maar deze erkenning is volgens van Dalen niet voldoende om verandering op korte termijn te zien plaats vinden. De westerse interesse in de nucleaire ambitie van Iran, die een direct gevaar oplevert voor de westerse belangen, lijken de aandacht voor mensenrechten, die vooral een morele dimensie hebben, soms te overschaduwen. Zeker nu de onderhandelingen van de 5+1-groep met Iran over het nucleaire programma moeizaam lijken te verlopen. Ook de gele kaart die president Rouhani kreeg van Ayatollah Khamenei levert problemen op. Sprak Rouhani eerder nog over burgerlijke vrijheden, in de afspraken die tussen beide heren lijken te zijn gemaakt, is de mensenrechtenagenda van Rouhani van tafel verdwenen in ruil voor steun van Khamenei om de haviken in het regime in het gareel te houden als het gaat om de onderhandelingen over het atoomprogramma.

Ook het oprukkende IS werd door van Dalen als een bedreiging gezien voor de ambities van de Koerden. “De aandacht van de wereld gaat nu uit naar de misdaden van IS en lijken andere mensenrechtenschendingen in de regio op de politieke agenda te verdrukken”, aldus van Dalen. Dit kwam van Dalen op kritiek te staan vanuit het publiek. “Wij offeren onze levens, hoe kan het westen zich hiervan afkeren. Waarom moeten wij smeken om hulp”, aldus één van de aanwezigen. Van Dalen herhaalde de politieke realiteit van vele brandhaarden in de wereld waar het westen zich om heeft te bekommeren en dat er helaas er nu eenmaal concurrentie is tussen gebieden die onderling om aandacht vragen van het westen.

Om steun vanuit het westen beter te organiseren moeten meerdere stappen door de Iraans Koerdische beweging zelf worden gezet zo hield van Dalen het publiek voor. Allereerst de informatievoorziening. Niet alleen over de achtergrond van de Koerden in de vier landen die het aangaan, te weten Syrië, Turkije, Irak en Iran, maar ook het zichtbaar maken van de ernstige mensenrechtenschendingen door het Iraanse regime. Verder zou de Iraans-Koerdische beweging met een gemeenschappelijke strategie moeten komen. Tot slot zou er perspectief moeten worden gegeven op wat er gebeurt als het Iraanse regime ten val komt. Wat voor staat wil men dan creëren en welke rol spelen democratische waarden hierin, alsmede universele mensenrechten waaronder vrouwenrechten, religieuze en etnische minderheden en seksuele gerichtheid.

Zolang deze klaarheid niet wordt gegeven blijft het in de perceptie van het westen een gok welke groepen wel en welke niet structureel gesteund moeten worden om blijvende vrede en stabiliteit in het gebied te creëren. Het Iran Comité staat achter de ambitie voor een vrij en vredig Iran waar minderheden worden beschermd, mensenrechten worden gerespecteerd en Iran in harmonie met de rest van de wereld functioneert. Om dat te bereiken is samenwerking nodig tussen de Koerden zelf en in relatie tot het westen”, aldus Frank van Dalen.

Frank