';
Gelijke monniken, gelijke kappen

De vrijheid van onderwijs biedt de mogelijkheid om scholen te stichten waarin onderwijs op islamitische basis centraal staat. Om te zorgen dat de identiteit van deze scholen bewaakt wordt en er een zuivere sfeer hangt, wordt de volgende toelatingsprocedure gehanteerd:

Bij de aanmelding van kinderen voor de school wordt de ouders gevraagd een identiteitsverklaring te ondertekenen. Daarmee onderschrijven zij de principiële uitgangspunten en daarop gebaseerde regels en bepalingen van de school.

Zo worden leerlingen geacht iedere dag vijf maal naar het oosten te bidden. Jongens en meisjes hebben ieder een eigen ingang en krijgen gescheiden onderwijs. Meisjes worden geacht gezichtbedekkende sluiers te dragen. Moderne lectuur, televisie, popmuziek, disco en sportverdwazing moeten zorgvuldig gemeden worden. De Koran is in ons doen en laten leidend.

Leden van het bestuur en de directie vormen een toelatingscommissie.

De vraag is wanneer deze eisen in Nederland op Islamitische scholen werkelijkheid worden.

Anders ligt dat bij scholen op reformatorische grondslag. Ook daar worden toelatingseisen gehanteerd.

Bij de aanmelding van kinderen voor de school wordt de ouders gevraagd een identiteitsverklaring te ondertekenen. Daarmee onderschrijven zij de principiële uitgangspunten en daarop gebaseerde regels en bepalingen van de school.

Zo worden leerlingen geacht ’s zondags zo mogelijk tweemaal de kerk te bezoeken met hun ouders. Jongens en meisjes dienen als zodanig gekleed te gaan, dus zónder sekseoverschrijding in kleding en uiterlijk. Moderne lectuur, televisie, popmuziek, disco en sportverdwazing moeten zorgvuldig gemeden worden. Bijbelse vreemdelingschap past ons.

Leden van het bestuur en de directie vormen een toelatingscommissie.

Is de eerste tekst een boze droom, de tweede tekst is werkelijkheid en heb ik geleend van het Lodenstein College. Het is het ultieme instrument om homoseksuele docenten en leerlingen van de school te weren. En dat is precies wat er op deze en andere reformatorische scholen gebeurd. Gelovig en homoseksueel gaan op deze scholen niet samen. Laat ik nou net al aardig wat docenten en leerlingen kennen waar die twee wel samengaan. Waar moeten ze heen?

De Algemene Wet Gelijke Behandeling beschermt deze mensen niet of onvoldoende. Terwijl dat wel de bedoeling was. Op 27 februari spreekt de Tweede Kamer over de AWGB. Het wordt tijd dat de wet wordt aangepast. Weten waarom? Kijk op mijn blog op frankvandalen.hyves.nl. Ik hou jullie daar op de hoogte.

Frank van Dalen
Voorzitter COC Nederland

Frank